Bilgi Sistemi / Information System

< Siteye Giriş / Enter Site >

Ders Kayıtları / Course Registration

Diğer / Other

Ders kayıtlarından mezuniyet takibine kadar bir çok konuda bilginin yer aldığı Öğrenci Kaynakları Web Sitesi'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Please click here to visit Student Resources Web Site, which contains a variety of information regarding from course registrations to graduation check.


ÖK İletişim Formu / SR Contact Form
Akademik Sorular / Academic Issues: sr@sabanciuniv.edu (9990)
Teknik Sorular / Technical Issues: sis-help@sabanciuniv.edu
Yurtlar / Dormitory: yurtlar@sabanciuniv.edu